Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Αθήνα, 30/5/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 Στις 30 Μαḯου 2019 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. το 6ο μέρος του πιλοτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης παιδιών και ενημέρωσης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων σε θέματα Αντισεισμικής Προστασίας Παιδικών Σταθμών.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση των δράσεων ευαισθητοποίησης των παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό του βρεφικού και νηπιακού σταθμού που βρίσκεται στην Θαύμαντος 10 (Κυψέλη). Ακολούθησε άσκηση ετοιμότητας των παιδιών και συζήτηση με τους Προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών του 4ου Τμήματος Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ανήκουν περισσότεροι από 70 παιδικοί σταθμοί.

Powered by Mobics Ltd