Ομιλία για Εργαζόμενους στον ΟΣΕ, Αθήνα, 31/7/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Την Τετάρτη στις 31 Ιουλίου 2019 ο Ο.Α.Σ.Π. θα διοργανώσει σε συνεργασία με τον ΟΣΕ ενημερωτική εκδήλωση για τους εργαζόμενους με θέμα: «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακό Χώρο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3, Αθήνα).

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων που αναπτύσσει ο Ο.Α.Σ.Π. σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα προστασίας, καθώς και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας.

 

Powered by Mobics Ltd