Ενημερωτική Εκδήλωση, Νέο Ηράκλειο, 12/9/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από τον Ο.Α.Σ.Π. ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Χώρο Εργασίας" σε συνεργασία με την εταιρία AbbVie Pharmaceuticals S.A.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας (Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο) και θα την παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι της εταιρίας.

Powered by Mobics Ltd