Δράσεις Εκπαίδευσης για Εργαζόμενους, Αθήνα, 21/11/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ συμμετείχε στις δράσεις εκπαίδευσης των εργαζομένων της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στον χώρο εργασίας που διοργανώθηκαν στις 21/11/2019. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν ασκήσεις ετοιμότητας στα δύο κτίρια των γραφείων της εταιρίας (Χαλκίδος 22, Πατήσια).

Powered by Mobics Ltd