Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης, Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας (5η Έκδοση, 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης
Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας
5η Επικαιροποίηση του Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων καθώς και των αντίστοιχων Οδηγιών Συμπλήρωσης.

 

Powered by Mobics Ltd