ΟΑΣΠ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΟΑΣΠ δημιούργησε τις αφίσες «Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο»«Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο σε περίπτωση Πανδημίας»«Earthquake and Protection in Workplaces» και «Earthquake and Protection in Workplaces in case of Pandemic» για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και ιδιαίτερα σε περίπτωση πανδημίας.
Τα έντυπα του ΟΑΣΠ «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι» και «Earthquake and Workplaces» παρέχουν στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, στους τεχνικούς ασφαλείας και στα στελέχη που λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε θέματα ασφάλειας, πρακτικές οδηγίες σε θέματα σχεδιασμού και βελτίωσης των δεξιοτήτων, των στάσεων και συμπεριφορών.

 

Powered by Mobics Ltd