Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση 2022)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, έχει στόχο την ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών για τον περαιτέρω Τριτοβάθμιο έλεγχο. Η μεθοδολογία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και οδηγεί σε προσεγγιστικά αλλά αξιόπιστα και ορθολογικά αποτελέσματα ως προς την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας υφισταμένων κτιρίων.

 

 Δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα   στο ΦΕΚ 3134/Β/21-6-2022

Σώμα Μεθοδολογίας

Δελτίο Δευτεροβάθμιου ΟΣ

Περισσότερα για ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Powered by Mobics Ltd