Εγχειρίδιο Οδηγιών για τον Σχεδιασμό και τη Διοργάνωση Επιχειρησιακών Ασκήσεων για Σεισμό

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε τo «Εγχειρίδιο Οδηγιών για τον Σχεδιασμό και τη Διοργάνωση Επιχειρησιακών Ασκήσεων για Σεισμό» με σκοπό να υποστηρίξει τα στελέχη Πολιτικής Προστασίας στη διοργάνωση επιχειρησιακών ασκήσεων για σεισμό παρέχοντας πρακτικές και συνοπτικές οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Powered by Mobics Ltd