Άσκηση Ετοιμότητας για Σεισμό, Ο.Α.Σ.Π., 13/10/2020

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών, ο Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε άσκηση ετοιμότητας για σεισμό για τη βελτίωση της ετοιμότητας του προσωπικού του, σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για την αποτροπή της εξάπλωσης του Covid 19.
Το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην προαναφερόμενη άσκηση λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας την ώρα της δόνησης και εκκενώνοντας το κτίριο μετά το τέλος του σεισμού. Στη συνέχεια ακολούθησε αποτίμηση της άσκησης.

Powered by Mobics Ltd