Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 2/12/2020

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα σχετικά με τον σεισμό και τα μέτρα προστασίας, διοργανώθηκε στις 2/12/2020 διαδικτυακό σεμινάριο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Το σεμινάριο με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Δημοτικών Σχολείων και Πρόληψη - Διαχείριση Ψυχολογικών Επιπτώσεων» το παρακολούθησαν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

Powered by Mobics Ltd