Διακήρυξη διενέργειας Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).

Εκτυπώσιμη μορφή
Αναθέτουσα Αρχή: 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).
Πηγή Χρηματοδότησης: 
Τακτικός Προυπολογισμός
Είδος Διαδικασίας: 
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).
Είδος Σύμβασης: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: 
12 έτη
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 
Τετ, 05/05/2021 - 10:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: 
Ξάνθου 32 15451 Ν. Ψυχικό Αθήνα
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 
Τετ, 05/05/2021 - 10:00
Ημερομηνία Διακήρυξης: 
Δευ, 12/04/2021
Τεύχος Διακήρυξης: 
Powered by Mobics Ltd