Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κεφαλλονιά- Ιθάκη, 14/5/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης και τους Δήμους της διοργάνωσε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακούς Χώρους».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών - ενημερωτικών δράσεων σε θέματα διαχείρισης της σεισμικής διακινδύνευσης που υλοποιεί ο ΟΑΣΠ στην Πράξη «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Το παρακολούθησαν εργαζόμενοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης και των Δήμων της και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίησή τους και την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στον σεισμικό κίνδυνο και τα συνοδά του σεισμού φαινόμενα και τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης στον εργασιακό χώρο.

Powered by Mobics Ltd