Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Αθήνα, 15/6/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής διοργάνωσε στις 15 Ιουνίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο σε θέματα διαχείρισης της σεισμικής διακινδύνευσης.
Το σεμινάριο με θέμα: "Σεισμός και Προστασία σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας" στοχεύει στην ενημέρωση των εργαζομένων του Κέντρου που εργάζονται στις πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του (Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας, Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας, Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ», Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ»).

Powered by Mobics Ltd