Συναντήσεις Εργασίας, Μελίσσια και Πεντέλη, 30/6/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 Στις 30 Ιουνίου 2021 διοργανώθηκαν από τον ΟΑΣΠ, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, συναντήσεις εργασίας σε δύο δομές του Κέντρου για θέματα διαχείρισης της σεισμικής διακινδύνευσης.
Οι συναντήσεις υλοποιήθηκαν στο παράρτημα του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» - Αναρρωτήριο Πεντέλης, καθώς και στο «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» στα Μελίσσια.

Powered by Mobics Ltd