Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) (Ν.Π.Δ.Δ.).

Εκτυπώσιμη μορφή
Αναθέτουσα Αρχή: 
ΟΑΣΠ
Πηγή Χρηματοδότησης: 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος Διαδικασίας: 
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: 
ΟΑΣΠ
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: 
ΞΑΝΘΟΥ 32, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Είδος Σύμβασης: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 

Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: 
12 έτη
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 
05/08/2021
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 
Πεμ, 05/08/2021 - 09:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: 
Ξάνθου 32 - 15451 Ν.Ψυχικό Αθήνα
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 
Πεμ, 05/08/2021 - 09:00
Ημερομηνία Διακήρυξης: 
Δευ, 26/07/2021
Αποστολή Παρατηρήσεων: 
info@oasp.gr
Τεύχος Διακήρυξης: 
Powered by Mobics Ltd