Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Φλώρινα, 14/1/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο στις 14/1/2022.
Το σεμινάριο με θέμα: «Σεισμικός Κίνδυνος και Σχολικές Μονάδες. Βιώνοντας μια μετασεισμική περίοδο... Οδηγίες, εμπειρίες και διδάγματα» το παρακολούθησαν Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

Powered by Mobics Ltd