Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2021"

Εκτυπώσιμη μορφή

Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2021" , e -book παρουσιάζει για το 2021, τις δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Π. ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 39 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης - ενημέρωσης.

 

Powered by Mobics Ltd