Σεμινάριο για εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, Θεσσαλονίκη, 3/5/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

 Την Πέμπτη στις 3 Μαΐου 2022 ο ΟΑΣΠ διοργάνωσε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, διαζώσης σεμινάριο για τους εργαζόμενους στον παιδικό σταθμό του Οργανισμού. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Σεισμικός Κίνδυνος και Παιδικοί Σταθμοί - Εμπειρίες και Διδάγματα».

 

Powered by Mobics Ltd