Συναντήσεις εργασίας, Θεσσαλονίκη, 4-6/5/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ διοργάνωσε συναντήσεις εργασίας με στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και με στελέχη Πολιτικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.
Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 4 και στις 6 Μαΐου 2022 και αφορούσαν στον Σχεδιασμό Δράσεων Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης.

Powered by Mobics Ltd