Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του. Το Δ.Σ. καταρτίζει και υποβάλλει στην κυβέρνηση προγράμματα αντισεισμικής προστασίας. Σήμερα το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. αποτελείται από τους (ΦΕΚ551/28-9-2018):


1. Λέκκα Ευθύμιο, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρο.
2. Ιωάννη Ψυχάρη, Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Ε.Μ.Π., ως Αντιπρόεδρο.
3. Σουσάνα Ταστάνη, Πολιτικό Μηχανικό, Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., ως Γενική Γραμματέα.
4. Βασίλειο Μάργαρη, Διευθυντή Ερευνών Α’, με αναπληρωτή του τον Πλούταρχο Κέρπελη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
5. Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον Ηλία Περτζινίδη του Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
6. Γεώργιο Ψαθά, Δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων και Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Δ.Ε., με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Δελακουρίδη, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Φιλοθέης Ψυχικού και Μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
7. Μαρία Κλεάνθη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Μώκο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας.
8. Παναγιώτη Ψυχογιό, Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Χρίστο Παπαδόπουλο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό.
9. Αριστόδημο Χατζηδάκη, Πολιτικό Μηχανικό, Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπιτάκο, Πρόεδρο της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.


Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αριστόδημος Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε., ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Γενικού Γραμματέα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ’ ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού είναι ο Παπαδόπουλος Νικήτας, Πολιτικός Μηχανικός.
 

Powered by Mobics Ltd