Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Αθήνα, 7/11/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

 Στις 7 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε από τον ΟΑΣΠ ενημέρωση στους εργαζόμενους του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στον χώρο εργασίας.

Powered by Mobics Ltd