Α’ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ16γ/56/1/45/Γ/11-02-2014 Φ.Ε.Κ. 103/ τΥ.Ο.Δ.Δ./27-02-2014, είναι τα ακόλουθα:
 
 
Πρόεδρος: Ροντογιάννη Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γκανάς Αθανάσιος, Δ/ντης Ερευνών, Γ. Ι./Ε.Α.Α.
 

Γαλανάκης Δημήτριος, Δρ. Γεωλόγος, ΕΚΒΑΑ
Γεωργίου Χαράλαμπος, Δρ. Γεωλόγος, ΕΚΒΑΑ
Γκανάς Αθανάσιος, Δ/ντης Ερευνών, Γ. Ι./Ε.Α.Α
Ζούρος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κουκουβέλας Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Λαλεχός Σπυρίδων, Δρ. Γεωλόγος, Προϊστάμενος Σεισμοτεκτονικής OAΣΠ
Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Παπανικολάου Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Παυλίδης Σπυρίδων, Καθηγητής, ΑΠΘ
Ροντογιάννη Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Σακελλαρίου Δημήτριος, Δ/ντης Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ
Σαχπάζη Μαρία, Δ/ντρια Ερευνών, Γ. Ι./Ε.Α.Α
Σώκος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φασουλάς Χαράλαμπος, Δρ. Γεωλόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χουλιάρας Γεράσιμος, Δρ. Σεισμολόγος, Κύριος Ερευνητής Γ.Ι. – Ε.Α.Α.
Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Δρ. Σεισμολόγος, Δ/ντης Ερευνών Γ.Ι. – Ε.Α.Α.
 

Γραμματέας επιτροπής: Αβραμέα Βασιλική, Γεωλόγος MSc
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος

 

Powered by Mobics Ltd