Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συμμετοχής σε κύκλο Σεμιναρίων που οργανώνει το ΕΚΠΠΣ και ο ΟΑΣΠ στις 3-5 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών  (Ε.Κ.Π.Π.Σ.), με τη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνουν κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο:


«The Protection of the Integrity of Monuments under Seismic Actions»
«Σεισμική Επάρκεια Μνημείων»


3-5 Νοεμβρίου 2011, στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ,
επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη
 

Οι κύριες θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:
Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας - Εκτίμηση τρωτότητας στα μνημεία - Εκτίμηση κινδύνου για μνημεία - Πραγματικά περιστατικά τεκμηρίωσης (Case Studies).


Προσκεκλημένοι ομιλητές:
Στον κατάλογο των ομιλητών περιλαμβάνονται περίπου 25 διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση την επιστημονική τους αριστεία.


Σε ποιους απευθύνονται:
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιστήμονες Μηχανικούς και Γεωεπιστήμονες, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά ή επαγγελματικά σε σχετικά με τον τίτλο του σεμιναρίου αντικείμενα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει καθορισθεί σε 100-150 άτομα. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες, θα γίνει επιλογή των από την οργανωτική επιτροπή, με βάση τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής. Τα αποτελέσματα της επιλογής θα σας γνωστοποιηθούν έως τις 15/10/2011. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης εάν ζητηθεί, υπό τον όρο της ανελλιπούς παρακολούθησης.


Τρόπος συμμετοχής:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2011 στην κ. Ευαγγελία Πέλλη στο e-mail ( lpeli@oasp.gr). Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π.
Καθ. Κ. Στυλιανίδης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.)

Διεύθυνση: Ξάνθου 32, 15451 Αθήνα
Τηλέφωνο:+ 30210 6728000
Φαξ:+ 30210 6728240
Πληροφορίες: Πέλλη Ευαγγελία
                           http://www.oasp.gr/                                                        

Η αίτηση συμμετοχής να σταλεί με email μέχρι τις
20 Σεπτεμβρίου 2011 στη διεύθυνση:

lpeli@oasp.gr 


 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


στο κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο:
 «The Protection of the Integrity of Monuments under Seismic Actions»
«Σεισμική Επάρκεια Μνημείων»
3 έως 5 Νοεμβρίου 2011, Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ,
οδός Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη
 

Επώνυμο και όνομα  
Ημερομηνία και τόπος γέννησης  
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο/email/κινητό
 
Πτυχίο/Δίπλωμα και έτος απόκτησης  
Φορέας Απασχόλησης / Διεύθυνση  

Προηγούμενη Εμπειρία Απασχόλησης στο αντικείμενο του Σεμιναρίου

 

 
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης?  ΝΑΙ/ΟΧΙ

Για να κατεβάστετε την αίτηση συμμετοχής και να τη στείλετε με email πατήστε εδώ

 

Powered by Mobics Ltd