Β’ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Αντισεισμικών Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ16γ/56/1/45/Γ/11-02-2014 Φ.Ε.Κ. 103/ τΥ.Ο.Δ.Δ./27-02-2014, είναι τα ακόλουθα:
 
 
Πρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθηγήτρια, ΕΜΠ
Βούλγαρης Νικόλαος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Γκαζέτας Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΜΠ
Δρίτσος Στέφανος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Θεοδουλίδης Νικόλαος, Δ/ντης Ερευνών, Ο.Α.Σ.Π.
Καλογεράς Ιωάννης, Δ/ντης Ερευνών, Γ.Ι./ΕΑΑ
Κάππος Ανδρέας, Καθηγητής, ΑΠΘ
Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, ΔΠΘ
Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Λεκίδης Βασίλειος, Δ/ντης Ερευνών, Ο.Α.Σ.Π.
Μάργαρης Βασίλειος, Δ/ντης Ερευνών, Ο.Α.Σ.Π.
Μαρίνος Παύλος, Καθηγητής, ΕΜΠ
Πανουτσοπούλου Μαρία, Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού Ο.Α.Σ.Π.
Παπαγεωργίου Απόστολος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Παπαϊωάννου Χρήστος, Δ/ντης Ερευνών, Ο.Α.Σ.Π.
Πέλλη Ευαγγελία, Προϊστ. Δ/νσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ο.Α.Σ.Π.
Περδικάρης Φίλιππος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πιτιλάκης Κυριαζής, Καθηγητής, ΑΠΘ
Σπυράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΕΜΠ
Στυλιανιδης Κοσμάς, Καθηγητής, ΑΠΘ
Τάσιος Θεοδόσιος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ
Καρακώστας Χρήστος, Δ/ντης Ερευνών Ο.Α.Σ.Π.

Γραμματέας επιτροπής: Ποδηματά Μαρία, Πολ. Μηχ. 
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπάκας Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχ.
 

 

Powered by Mobics Ltd