Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου

Εκτυπώσιμη μορφή

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης του ηφαιστειακού κινδύνου στα κέντρα του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, και των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από ηφαιστειακές εκρήξεις και συνοδών τους φαινομένων (π.χ. σεισμών), με σκοπό τη μείωση της ηφαιστειακής διακινδύνευσης.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:

1. Αβραμέα Βασιλική, Γεωλόγος MSc, υπάλληλος ΟΑΣΠ
2. Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
3. Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Δρ Ηφαιστειολόγος, ΕΑΓΜΕ
4. Βούλγαρης Νικόλαος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
5. Γκανάς Αθανάσιος, Δρ Σεισμολόγος, Δ/ντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ
6. Κούρου Ασημίνα, Δρ Γεωλόγος, Αναπλ. Προïστ. Δ/νσης Κοινωνικής – Αντισεισμικής Άμυνας ΟΑΣΠ
7. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
8. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
9. Λαλεχός Σπυρίδων, Δρ Γεωλόγος, Προϊστ. Τμ. Σεισμοτεκτονικής ΟΑΣΠ
10. Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Δ/ντής Ερευνών, ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
11. Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
12. Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ
13. Μπιτάκος Γεώργιος, Τοπ. Μηχ.
14. Νομικού Παρασκευή, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
15. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
16. Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Δρ Σεισμολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ
17. Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΑΠΘ
18. Παπαϊωάννου Χρήστος, Δρ Σεισμολόγος, Δ/ντής Ερευνών ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ
19. Παραδείσης Δημήτριος, Καθηγητής, ΕΜΠ
20. Παρχαρίδης Ισαάκ, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
21. Σακελλαρίου Δημήτριος, Δ/ντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
22. Στείρος Ευστάθιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
23. Φυτίκας Μιχάλης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
24. Εκπρόσωπος της ΓΓΠΠ

Πρόεδρος: Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΑΠΘ
Γραμματέας Επιτροπής: Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Αβραμέα Βασιλική, Γεωλόγος MSc, Υπάλληλος ΟΑΣΠ

 

Powered by Mobics Ltd