Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Σπάτα, 11/12/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Χολαργός, 5/12/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Γλυφάδα, 4/12/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Παλλήνη, 28/11/2018 περισσότερα
Ημερίδα για Μαθητές, Καλλιθέα, 27/11/2018 περισσότερα
« Άσκηση: ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ ΝΤ-2018, 27/11/2018» περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Αγία Παρασκευή, 26/11/2018 περισσότερα
Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 21/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βόλος, 20/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Ασπρόπυργος, 19/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χολαργός, 16/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Κοζάνη, 2/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κοζάνη, 1/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Θεσσαλονίκη, 30/10/2018 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Μαραθώνας, 22/10/2018 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd