Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Δράσεις για τη Σχολική Κοινότητα, Καρδίτσα, 8/4/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Πρέβεζα, 5/4/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Πρέβεζα, 5/4/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Άρτα, 4/4/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Αθήνα, 29/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κόρινθος, 28/3/2019 περισσότερα
Συμμετοχή σε Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Θεσσαλονίκης περισσότερα
Ημερίδα, Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, 16/3/2019 περισσότερα
Ημερίδα, Πειραιάς, 16/3/2019 περισσότερα
Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Π. στo 2o Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές, Αθήνα, 14-15/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Νέα Σμύρνη, 12/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Πύργος, 8/3/2019 περισσότερα
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «ENCELADUS – 2019», 8-9/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Nηπιαγωγούς και Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Πύργος, 7/3/2019 περισσότερα
Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Νέος Κόσμος, 28/2/2019 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd