Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Συνάντηση με μαθητές, Μαρούσι, 24/5/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κεφαλλονιά- Ιθάκη, 14/5/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΤΟ, Αθήνα, 7/5/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, Ανατ. Αττική, 27/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Βόλος, 23/4/2021 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κέρκυρα, 19/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Καρπενήσι, 19/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους στο Νοσοκομείο «Μεταξά», Πειραιάς, 17/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κέρκυρα, 16/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Αττική, 13/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κατερίνη, 9/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 8/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Ανατ. Αττική, 7/4/2021 περισσότερα
Επιμορφωτική Συνάντηση για Εκπαιδευτικούς, Βόρειο Αιγαίο, 6/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Αττική, 6/4/2021 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd