Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ 2015" - Σάμος 30/04/2015 περισσότερα
Ενημερωτική Εκδήλωση για πολίτες, Αθήνα, 30/4/2015 περισσότερα
Ενημερωτική εκδήλωση στο Ι.Ε.Κ. Ξυνή, 28/4/2015 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Νέα Ιωνία, 7/4/2015 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους στην ΕΡΓΟΣΕ, Αθήνα, 6/4/2015 περισσότερα
Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους», Αχαρνές, 30-31/3 και 1/4/2015 περισσότερα
Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Θεσσαλονίκη (30-31/3/2015) περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εθελοντές, Θεσσαλονίκη, 30/3/2015 περισσότερα
Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού "ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2015" - Ελευσίνα 27/03/2015 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Νηπιαγωγούς, Ίλιο, 26/3/2015 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χολαργός, 23/3/2015 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, Γέρακας, 23/3/2015 περισσότερα
Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους», Βαθύ Σάμου, 16-18/3/2015 περισσότερα
Εργαστήρι Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό, Κοζάνη (12/03/2015) περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Βόλος, 10/3/2015 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd