Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
« Άσκηση: ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ ΝΤ-2018, 27/11/2018» περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Αγία Παρασκευή, 26/11/2018 περισσότερα
Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 21/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βόλος, 20/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Ασπρόπυργος, 19/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χολαργός, 16/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Κοζάνη, 2/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κοζάνη, 1/11/2018 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Θεσσαλονίκη, 30/10/2018 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Μαραθώνας, 22/10/2018 περισσότερα
Συμμετοχή στο Σ.Ο.Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών 22/10/2018 περισσότερα
Ενημερωτική εκδήλωση 1 Γυμνάσιο Κηφισιάς 19/10/2018 περισσότερα
Συμμετοχή στο Σ.Ο.Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 18/10/2018 περισσότερα
Συμμετοχή στο Σ.Ο.Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 17/10/2018 περισσότερα
Συμμετοχή στην Ημερίδα του Δήμου Νέας Μεταμόρφωσης 15/10/2018 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd