Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Βόρειος Τομέας Αθηνών, 24/6/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Αθήνα, 15/6/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 8/6/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, 4/6/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, 3/6/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 2/6/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Ζάκυνθος - Λευκάδα, 31/5/2021 περισσότερα
Εσπερίδα για Εκπαιδευτικούς, Ζάκυνθος – Ελασσόνα, περισσότερα
Συνάντηση με μαθητές, Μαρούσι, 24/5/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κεφαλλονιά- Ιθάκη, 14/5/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΤΟ, Αθήνα, 7/5/2021 περισσότερα
Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, Ανατ. Αττική, 27/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Βόλος, 23/4/2021 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κέρκυρα, 19/4/2021 περισσότερα
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Καρπενήσι, 19/4/2021 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd