Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Ημερίδα, Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, 16/3/2019 περισσότερα
Ημερίδα, Πειραιάς, 16/3/2019 περισσότερα
Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Π. στo 2o Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές, Αθήνα, 14-15/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Νέα Σμύρνη, 12/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Πύργος, 8/3/2019 περισσότερα
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «ENCELADUS – 2019», 8-9/3/2019 περισσότερα
Σεμινάριο για Nηπιαγωγούς και Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Πύργος, 7/3/2019 περισσότερα
Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Νέος Κόσμος, 28/2/2019 περισσότερα
Εσπερίδα, Ζάκυνθος, 25/2/2019 περισσότερα
« Άσκηση: ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ ΚΤ-2018, 19/2/2019» περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία, Καλλιθέα, 18/2/2019 περισσότερα
Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Π. στην Ημερίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα, 16/2/2019 περισσότερα
Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Ρέθυμνο, 14/2/2019 περισσότερα
Σεμινάρια για Νηπιαγωγούς και Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Ρέθυμνο, 13-14/2/2019 περισσότερα
Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Εύοσμος, 8/2/2019 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd