Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Θεσσαλονίκη 3-5/11/2011