Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Θεσσαλονίκη 30/10 - 1/11/2011