Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Αλεξανδρούπολη 17/10/2011