Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Σπάρτη, 26/2/2013