Επιμορφωτικό Σεμινάριο για ΚΑΝ.ΕΠΕ. ,Χίος (15 – 16/3/2013)