Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους», Ρόδος, 17-19/3/2014