Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Αγία Παρασκευή, 26/11/2018