Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Ξενοδοχείο AIROTEL, Αθήνα, 9/1/2019