Εργαστήριο Επιχειρ. Σχεδιασμού για Σεισμό – Ηράκλειο, 16/1/2019