Παρουσίαση Προγράμματος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Αθήνα, 16/1/2019