Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χανιά, 22/1/2019