Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Καισαριανή, 4/2/2019