Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Π. στην Ημερίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα, 16/2/2019