Συνάντηση Εργασίας στην Αυστριακή Πρεσβεία, Αθήνα, 9/4/2019