Δράσεις για τη Σχολική Κοινότητα, Καρδίτσα, 9/4/2019