Συνάντηση Εργασίας, Εργαζόμενοι σε Παιδικό Σταθμό, Μήλος, 17/4/2019