Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Γρεβενά, 8/5/2019