Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους σε Μονάδες Υγείας, Αθήνα, 21/5/2019